Salg av varer

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Merverdiavgift

Omsetning av varer som gjelder reklame og markedsføring er avgiftspliktig salg. Det skal derfor beregnes utgående avgift med høy sats på omsetning av slike tjenester. Se mval. § 3-1.

Eksempler:

  • Reklameartikler
Stikkord: keychain, kopper, nøkkelring, nøkkelringer, penner, reklameartikler, reklamegjenstander, omsetning, kmva

Salg av tjenester

Salg av varer og tjenester til utlandet