Salg av varer

Salg av tjenester

Salg av varer og tjenester til utlandet

MVA
52 Utførsel av varer og tjenester, 0 %
Konto
3105 Salgsinntekt handelsvarer, utførsel, avgiftsfri
Kredit
3125 Salgsinntekt tjenester, utførsel, avgiftsfri
Kredit

Merverdiavgift

Omsetning av varer og tjenester som gjelder reklame og markedsføring som er helt til bruk utenfor mva-området er fritatt for mva, se mval. § 6-21 og 6-22. I tillegg skal det ikke beregnes utgående mva på tjenester som kan fjernleveres og mottaker av tjenesten er næringsdrivende eller offentlig virksomhet hjemmehørende utenfor mva-området, se mval. § 6-22 (2).

Reklame og markedsføringstjenester som utføres utenfor mva-området for utenlandsk næringsdrivende, vil omfattes av fritaket for fjernleverbare tjenester, se mval. § 6-22 (2).

Stikkord: annonseinntekter utland, omsetning annonser utland, sosiale medier, intekter, salg, medium, omsetning, kmva