PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg av ambulansetjenester

  Salg av varer og tjenester i tilknytning til helsetjenester

  • K3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
  • MVA6 - omsetning utenfor merverdiavgiftsloven

  Merverdiavgift

  Ambulansetjenester er unntatt fra loven, se mval. § 3-2 (6) og det er ikke rett til fradrag i mva i tråd med mval. § 8-1. Unntaket omfatter følgende tjenester:

  • transport ved sykdom til/fra sykehus
  • transport ved skade til/fra sykehus
  • transport ved uførhet til/fra sykehus
  • utrykninger med lege hvor det forutsettes at det blir nødvendig å ta med pasientene til sykehus eller lignende
  • ferge med innredet sykestue

  i særskilt innrettet bil, båt eller luftfartøy og formidling av slik transport.

  Unntak

  Grensen mellom unntatt ambulansetjeneste og avgiftspliktig persontransport er behandlet av Skattedirektoratet i brev av 7. desember 2005. For å falle inn under mva-unntaket må det dreie seg om syketransport og omfatter ikke:

  • skyss av lege
  • skyss av annet helsepersonell
  • frakt av personer i taxi til/fra sykehus

  i forbindelse med pasientbesøk eller legevaktordning, selv når transportmidlet er særskilt innrettet for ambulansetjenester.

  Stikkord:

  • ambulanse,
  • transportutgifter,
  • utrykning,
  • idrett,
  • omsetning,
  • nye,
  446 1419 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan