PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg av tanntekniske produkter

  Salg av varer og tjenester i tilknytning til helsetjenester

  • K3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
  • MVA6 - omsetning utenfor merverdiavgiftsloven

  Merverdiavgift

  Tanntekniske produkter er unntatt fra loven, se mval. § 3-2 (5), og det er ikke rett til fradrag i mva i tråd med mval. § 8-1. Unntaket anses å gjelde tilsvarende for tanntekniske produkter som tannteknikeren importerer for videresalg under forutsetning om at egne tanntekniske produkter utgjør hoveddelen av omsetningen. Hoveddelen er i UTV 2013/247 antatt å være minst 80%.

  Unntak

  Andre virksomheter enn tannteknikere som importerer eller foretar bestillinger i Norge av tanntekniske produkter for å selge de videre skal beregne avgift ved videresalget som vanlig vareomsetning, se mval. § 3-1.

  Stikkord:

  • krone,
  • tannhelsetjenester,
  • tannlege,
  • tanntekniker,
  • tannteknikker,
  • tenner,
  • omsetning,
  • nye,
  446 1419 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan