Salg av tilknyttede varer og tjenester

Salg av tanntekniske produkter

MVA
6 Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven
Konto
3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
Kredit

Merverdiavgift

Tanntekniske produkter er unntatt fra loven, se mval. § 3-2 (5), og det er ikke rett til fradrag i mva i tråd med mval. § 8-1. Unntaket anses å gjelde tilsvarende for tanntekniske produkter som tannteknikeren importerer for videresalg under forutsetning om at egne tanntekniske produkter utgjør hoveddelen av omsetningen. Hoveddelen er i UTV 2013/247 antatt å være minst 80%.

Unntak

Andre virksomheter enn tannteknikere som importerer eller foretar bestillinger i Norge av tanntekniske produkter for å selge de videre skal beregne avgift ved videresalget som vanlig vareomsetning, se mval. § 3-1.

Stikkord: krone, tannhelsetjenester, tannlege, tanntekniker, tannteknikker, tenner, omsetning, nye

Salg av ambulansetjenester