Salg av tilknyttede varer og tjenester

MVA
6 Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven
Konto
3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
Kredit
3440 Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste
Kredit

Merverdiavgift

Varer og tjenester som omsettes som et naturlig ledd i ytelsen av helsetjenester er unntatt såfremt leveringen av varen og/eller tjenesten er fra personen som yter helsetjenesten, se mval. § 3-2 (2), og det er ikke rett til fradrag i mva i tråd med mval. § 8-1.

Eksempler på tjenester/varer som omsettes i nær tilknytning til ytelsen av helsetjenesten:

  • bandasjer
  • proteser ol.
  • servering til pasienter i private og offentlige sykehus
  • medisin som brukes under selve behandlingen, f.eks. hos legen

Unntak

Følgende faller ikke inn under avgiftsunntaket i mval. § 3-2 (2) og er avgiftspliktig omsetning av varer og tjenester etter mval. § 3-1 (listen er ikke uttømmende):

  • Tannlegers omsetning av tannbørster
  • Optikers omsetning av briller og linser
  • Varesalg fra kiosk og servering i kafeteriaer
Stikkord: helsetjenester, hjelpemidler, sakkyndigeerklæringer, tannhelsetjenester, tannlege, tolkehjelp, kmva, omsetning, nye

Salg av tanntekniske produkter

Salg av ambulansetjenester