PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg av tilknyttede varer og tjenester

  Salg av varer og tjenester i tilknytning til helsetjenester

  • K3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
  • K3440 Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste
  • MVA6 - omsetning utenfor merverdiavgiftsloven

  Merverdiavgift

  Varer og tjenester som omsettes som et naturlig ledd i ytelsen av helsetjenester er unntatt såfremt leveringen av varen og/eller tjenesten er fra personen som yter helsetjenesten, se mval. § 3-2 (2), og det er ikke rett til fradrag i mva i tråd med mval. § 8-1.

  Eksempler på tjenester/varer som omsettes i nær tilknytning til ytelsen av helsetjenesten:

  • bandasjer
  • proteser ol.
  • servering til pasienter i private og offentlige sykehus
  • medisin som brukes under selve behandlingen, f.eks. hos legen

  Unntak

  Følgende faller ikke inn under avgiftsunntaket i mval. § 3-2 (2) og er avgiftspliktig omsetning av varer og tjenester etter mval. § 3-1 (listen er ikke uttømmende):

  • Tannlegers omsetning av tannbørster
  • Optikers omsetning av briller og linser
  • Varesalg fra kiosk og servering i kafeteriaer

  Stikkord:

  • helsetjenester,
  • hjelpemidler,
  • sakkyndigeerklæringer,
  • tannhelsetjenester,
  • tannlege,
  • tolkehjelp,
  • kmva,
  • omsetning,
  • nye,
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan