Merverdiavgift

Salg av ved er merverdiavgiftspliktig jf mval § 3-1.

Er veden kjøpt inn for videresalg kan omsetningen tas med på primæromsetningsoppgaven så lenge ikke beløpet overstiger kr 30 000 i løpet av 12 måneder. Se SKD 010915.

Stikkord: moms, mva, omsetning

Regnskap

Skatt