Merverdiavgift

Regnskap

Salg av ved føres på skogbruket. Dersom gårdsbruket ikke har særskilt lignet skog skal vedsalget føres på jordbruket. Utgiftene på vedhogsten føres på samme sted som inntektsføringen.

KontoKontonavnMva kodeD/K
Kundekonto0Debet
3040Salgsinntekter, ved for salg (avgiftspliktig)3Kredit

Kilde for kontonummer til bruk i Landbruk: NIBIOs kontoplan for landbruksregnskap

Stikkord: omsetning

Skatt