Merverdiavgift

Regnskap

Skatt

Salg av ved er skattepliktig inntekt, jf sktl § 5-1.

Stikkord: omsetning