Servering (ikke i næring)

Servering (i næring)

Kioskvarer middels sats

MVA
31 Utgående mva, 15 %
Konto
3030 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, middels sats
Kredit

Merverdiavgift

Tradisjonelle kioskvarer anses ikke som salg av serveringstjenester selv om varene skal fortæres på stedet. For kioskvarer som går inn under definisjonen av næringsmiddel skal det beregnes utgående merverdiavgift med middels sats, jf. mval. § 5-2 og fmva. § 5-2-5 (3) annet punktum.

Se også temaene om salg av tradisjonelle kioskvarer fra kiosk og salg av mat- og drikkevarer, middels sats.

Stikkord: kantinedrift, kantinesalg, matvarer, moms middels sats, næringsmidler, sjokolade, tyggegummi, omsetning, fjernsyn, mva, merverdiavgift

Take-away