Servering (ikke i næring)

Servering (i næring)

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Merverdiavgift

Det er som hovedregel merverdiavgiftsplikt med alminnelig sats på all servering mot vederlag, jf. mval. § 3-1.

For bedriftskantiner gjelder avgiftsplikten for:

  • bedriftskantiner i næring og når servering skjer i åpen krets
  • kantiner drevet av selvstendig driftsselskap
Stikkord: bedriftskantiner, kantine omsetning, kantinedrift, kantinesalg, foretak, salg, omsetning, bevertning

Kioskvarer middels sats

Take-away