Servering (ikke i næring)

Servering (i næring)

Kioskvarer middels sats

Take-away

MVA
31 Utgående mva, 15 %
Konto
3030 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, middels sats
Kredit

Merverdiavgift

Det er som hovedregel merverdiavgiftsplikt med alminnelig sats på all servering mot vederlag, jf. mval. § 3-1, men det er ulik merverdiavgiftsbehandling på "ta-med-hjem-mat" og mat som spises på stedet.

Salg av "ta-med-hjem-mat" behandles som salg av næringsmiddel og skal beregnes med redusert sats jf. mval. § 5-2.

Det er en forutsetning at kantinen er tilrettelagt for et take-away konsept.

Stikkord: bedriftskantiner, catering, kantine omsetning, kantinedrift, kantinesalg, moms middels sats, ta med hjem mat, foretak, cateringvirksomhet, salg, omsetning, mva, merverdiavgift