Næringsmidler

Serveringstjenester

Tradisjonelle kioskvarer

Legemidler, tobakksvarer og alkoholholdige drikkevarer mm.

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Merverdiavgift

Ved salg av næringsmidler skal det beregnes merverdiavgift med redusert sats. Næringsmiddel er i merverdiavgiftsloven definert som enhver mat- eller drikkevare og enhver annen vare som er bestemt til å konsumeres av mennesker, se mval. § 5-2 (2).

Salg av legemidler, tobakkvarer, alkoholholdige drikkevarer og vann fra vannverk blir ikke ansett som næringsmidler, og det skal derfor beregnes merverdiavgift med alminnelig sats ved salget, se mval. § 5-2 (3). Legemidler, tobakksvarer, alkoholholdige drikkevarer og vann fra vannverk er definert i fmva. § 5-2-2.

For mer se MVA-håndboken.

Stikkord: sigaretter, brus, omsetning

Salg av både næringsmidler og serveringstjenester