PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Legemidler, tobakksvarer og alkoholholdige drikkevarer mm.

  Salg fra kiosk

  • K3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
  • MVA3 - utgående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  Ved salg av næringsmidler skal det beregnes merverdiavgift med redusert sats. Næringsmiddel er i merverdiavgiftsloven definert som enhver mat- eller drikkevare og enhver annen vare som er bestemt til å konsumeres av mennesker, se mval. § 5-2 (2).

  Salg av legemidler, tobakkvarer, alkoholholdige drikkevarer og vann fra vannverk blir ikke ansett som næringsmidler, og det skal derfor beregnes merverdiavgift med alminnelig sats ved salget, se mval. § 5-2 (3). Legemidler, tobakksvarer, alkoholholdige drikkevarer og vann fra vannverk er definert i fmva. § 5-2-2.

  For mer se MVA-håndboken.

  Stikkord:

  • sigaretter,
  • brus,
  • omsetning,
  Legemidler, tobakksvarer og alkoholholdige drikkevarer mm.
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan