Næringsmidler

MVA
31 Utgående mva, 15 %
Konto
3030 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, middels sats
Kredit

Merverdiavgift

Hovedregelen er at det skal beregnes merverdiavgift med redusert sats ved salg av næringsmidler, se mval. § 5-2. Næringsmiddel er i merverdiavgiftsloven definert som enhver mat- eller drikkevare og enhver annen vare som er bestemt til å konsumeres av mennesker, se mval. § 5-2 (2).

Følgende anses som salg av næringsmidler med redusert mva-sats når de selges fra kiosker og lignende, og ikke som serveringstjenester:

  • salg av pølser fra pølseboder der det selges tradisjonelle kioskvarer sammen med varme pølser
  • salg fra trillevogn i buss, ferge, tog og fly til passasjer i ordinære sitteplasser
  • salg av bakevarer kaffe, mineralvann, juice, melk ol.

Dersom næringsmidler selges som en del av en serveringstjeneste skal det beregnes merverdiavgift med alminnelig sats. Se temaet om Salg av mat- og drikkevarer som en del av serveringstjenesten. Dette gjelder ikke for salg av tradisjonelle kioskvarer.

Se også MVA-håndboken.

Stikkord: omsetning

Serveringstjenester

Tradisjonelle kioskvarer

Legemidler, tobakksvarer og alkoholholdige drikkevarer mm.

Salg av både næringsmidler og serveringstjenester