Næringsmidler

Serveringstjenester

Tradisjonelle kioskvarer

Legemidler, tobakksvarer og alkoholholdige drikkevarer mm.

Salg av både næringsmidler og serveringstjenester

Merverdiavgift

Det er i utgangspunktet den næringsdrivende som har ansvaret for at merverdiavgift blir innberettet og betalt med korrekt sats. Næringsdrivende som både omsetter serveringstjenester og næringsmidler som ikke er del av en serveringstjeneste, må legge til rette for å skille mellom omsetningsformene på en hensiktsmessig måte. Dette kan for eksempel gjøres ved spørsmål til kunden, ulik prissetting etc. Det legges til grunn at det ved etablering av slike rutiner ikke er nødvendig for den næringsdrivende å følge opp den enkelte kunde etter omsetningen.

Stikkord: omsetning, bevertning