Næringsmidler

Serveringstjenester

Tradisjonelle kioskvarer

MVA
31 Utgående mva, 15 %
Konto
3030 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, middels sats
Kredit

Merverdiavgift

Salg av næringsmidler som er tradisjonelle kioskvarer skal skje med redusert sats, se mval. § 5-2. Næringsmiddel er enhver mat- eller drikkevare og enhver annen vare som er bestemt til å konsumeres av mennesker, se mval. § 5-2 (2).

Salg av næringsmidler som er tradisjonelle kioskvarer anses aldri som salg av serveringstjenester, selv om varene fortæres på stedet, se fmva. § 5-2-5 (3) annet punktum. Det betyr at tradisjonelle kioskvarer alltid selges med redusert sats, både fra serveringssteder og kiosker. Eksempler på tradisjonelle kioskvarer er sjokolade, pastiller, sukkertøy, tyggegummi, frukt (ubehandlet) og emballert is.

Bakervarer, kaffe, mineralvann (også på flaske), juice, melk og lignende, anses ikke som tradisjonelle kioskvarer. Salg av slik mat og drikke fra kiosk skal beregnes med redusert sats.

Stikkord: omsetning

Legemidler, tobakksvarer og alkoholholdige drikkevarer mm.

Salg av både næringsmidler og serveringstjenester