Mat- og drikkevarer som del av serveringstjenesten

Take-away

Kioskvarer

Avgiftsfri utførsel

MVA
52 Utførsel av varer og tjenester, 0 %
Konto
3105 Salgsinntekt handelsvarer, utførsel, avgiftsfri
Kredit
3125 Salgsinntekt tjenester, utførsel, avgiftsfri
Kredit

Merverdiavgift

Det er fritak for merverdiavgift på varer og tjenester som omsettes ut av merverdiavgiftsområdet, se mval. § 6-21 og 6-22.

Gjelder:

  • Servering på skip, ferger og fly i utenriksfart
Stikkord: kafe, luftfartøy, passasjerferger, restaurant, cafe, ferje, eksport, omsetning, bevertning