Salg av nytt og brukt datautstyr

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Merverdiavgift

Salg av nytt og brukt datautstyr er avgiftspliktig omsetning med høy sats, se mval. § 3-1.

Unntak

Salg av brukt datautstyr kan selges avgiftsfritt dersom varen har vært eid til formål som ikke har gitt rett til fradrag. Det er derfor ikke avgjørende om det faktisk er foretatt fradrag for inngående avgift (U 2/76 av 26. juli 1976 nr. 1). Det er derimot formålet eller varens bruk på salgstidspunktet som er avgjørende for om salget skal omfattes av unntaket.

Bokføring

Ved salg av datautstyr som er brukt i merverdiavgiftspliktig virksomhet kan konto 3881 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, benyttes.

Stikkord: cad, dak, datamaskiner, datautstyr, edb-hardware, frankeringsmaskiner, hardware, ipad, kassaapparat, kopieringsmaskiner, laptop, makuleringsmaskiner, nettbrett, pc, plugin, reservedeler, salg brukt datatutstyr, salg brukte anleggsmidler, tablet, nettbrett, kasseapparat, ipad, plug-in, omsetning, anleggsmiddler, anleggsaktiva, nye, leasing

Utleie av datautstyr