Salg av nytt og brukt datautstyr

Utleie av datautstyr

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Merverdiavgift

Utleie av datautstyr er avgiftspliktig omsetning med høy sats, se mval. § 3-1.

Unntak

For utleie/leasing av datautstyr og kontormaskiner der leasingavtale avbrytes har Skattedirektoratet i et fellesskriv, UTV 2013/142, uttalt av det ikke skal svares merverdiavgift på "restkravet".

Skattedirektoratet uttalte følgende angående avgiftsbehandling ved sluttoppgjør for leasingavtaler:

”Hvor avtalen avbrytes, typisk pga. mislighold, vil et slikt oppgjør gjerne omfatte et ”restkrav” som tilsvarer leie for den gjenværende del av leasingperioden fratrukket leasingobjektets verdi ved tilbakelevering. Avgiftsmyndighetene har opprinnelig forutsatt at dette beløpet er avgiftspliktig. Imidlertid fant man for en tid tilbake å samtykke i at utleasere unnlot å beregne merverdiavgift av beløpet."

Spørsmålet om hvordan man skal avgiftshåndtere "restkravet" har kommet opp i forbindelse med at dette fritaket var blant de fritak som falt bort ved revisjonen av merverdiavgiftsloven i 2009.

I uttalelsen presiseres det også at merverdiavgift ikke skal svares på ”restkrav” som er påløpt eller gjort opp mellom 1. januar 2010 og tidspunktet for dette fellesskrivet.

Bokføring

Alternativ inntektskonto ved utleie av driftsmidler kan være konto 3610 Leieinntekt andre varige driftsmidler.

Stikkord: cad, dak, datamaskiner, datautstyr, edb-hardware, frankeringsmaskiner, hardware, ipad, kassaapparat, kontormaskiner, kopieringsmaskiner, kopimaskiner, laptop, leasing, multifunksjonsskriver, pc, printere, router, ruter, server, serviceavtale, servicekontrakt, skrivere, tablet, nettbrett, kasseapparat, leie, kommandittselskap, ruter, router, leasing, omsetning