Salg av inventar

Salg av brukt inventar

Utleie av inventar

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3610 Leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftspliktig
Kredit

Merverdiavgift

Utleie/leasing av inventar er en avgiftspliktig tjeneste, se mval. § 3-1.

Stikkord: leasing, innventar, omsetning

"Restkrav" ved opphør av leasingavtale