Salg av maskiner

Utleie av maskiner

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3610 Leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftspliktig
Kredit

Merverdiavgift

Det skal beregnes merverdiavgift på utleie av maskiner, se mval. § 3-1.

Se mer i temaet Utleie av driftsmidler.

For salg av maskiner som har vært brukt i utleievirksomhet, se temaet Salg av driftsmider.

Stikkord: anleggsmaskiner, bulldozer, dumper, hjullaster, kompressor, kraner, kranutleie, lift, servicekontrakt, snøfreser, leasing, sne, omsetning