Inntektsføring og måling

Presentasjon

Brutto- eller nettoføring i resultatet

Formidling av andres varer og tjenester

Garanti og service i forbindelse med salg

Anleggskontrakter

Løpende avregnings metode er nærmere omtalt i «Anleggskontrakter».

Stikkord: langsiktige tilvirkningskontraker, løpende avregning, tilvirkningskontrakt, omsetning

Annen driftsinntekt

Bytte

Salgsavtaler med flere elementer

Noteopplysninger