Inntektsføring og måling

Presentasjon

Brutto- eller nettoføring i resultatet

Se nærmere om dette i temaet om brutto- eller nettoføring i resultatet.

Stikkord: kommisjonssalg, omsetning

Formidling av andres varer og tjenester

Garanti og service i forbindelse med salg

Anleggskontrakter

Annen driftsinntekt

Bytte

Salgsavtaler med flere elementer

Noteopplysninger