PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Inkassogebyr oppkrevd av selger

  Selgers inkassogebyr

  • K3900 Annen driftsrelatert inntekt
  • MVA7 - ingen mva-behandling (inntekter)
  Satser
  Purregebyr, inkassosatser og gebyr på betalingsoppfordring
  År Inkassosats Purregebyr Inkassovarsel Betalingsoppfordring
  2017-2019 kr 700 kr 70 kr 70 kr 210
  2016 kr 670 kr 67 kr 67 kr 201
  2015 kr 650 kr 65 kr 65 kr 195
  2014 kr 640 kr 64 kr 64 kr 192
  2013 kr 630 kr 63 kr 63 kr 189
  2012 kr 620 kr 62 kr 62 kr 186
  2011 kr 610 kr 61 kr 61 kr 183
  2010 kr 600 kr 60 kr 60 kr 180
  2009 kr 590 kr 59 kr 59 kr 177
  2008 kr 570 kr 57 kr 57 kr 171

  Inkassosatsen fastsettes hvert år i inkassoforskriften § 1-1 og størrelsen på de ulike gebyrene er fastsatt i inkassoforskriften § 1-2.

  Satser

  Purregebyr, inkassosatser og gebyr på betalingsoppfordring

  Generelt

  For inkassovarsel etter inkassoloven § 9 som er sendt tidligst 14 dager etter kravets forfall, kan fordringshaveren kreve et beløp lik en tidel av inkassosatsen.

  For betalingsoppfordring som tilfredsstiller kravene i inkassoloven § 10 og som fordringshaveren selv har sendt etter at skyldneren har oversittet en betalingsfrist på minst 14 dager fastsatt i purring eller inkassovarsel, kan fordringshaveren kreve et beløp lik tre tideler av inkassosatsen. En betaling anses å ha skjedd innen fristen dersom betalingsoppdrag er innlevert til post eller bank innen fristens utløp.

  Ved beregningen av erstatningen anvendes inkassosatsen på det tidspunktet varselet sendes.

  Merverdiavgift

  Inkassogebyr som oppkreves av selgeren (egeninkasso) som følge av betalingsmislighold, anses ikke som en del av vederlaget, se mval. § 4-1 (2) bokstav b. Det skal således ikke beregnes merverdiavgift av selgerens eget inkassogebyr.

  Stikkord:

  • betalingsvarsel,
  • gebyr ved for sen betaling,
  • gebyrer konto,
  • inkassogebyr,
  • inkassovarsel,
  • innkasso,
  Inkassogebyr oppkrevd av selger
  446 1419 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan