Servering interne møter

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.
Debet
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Dersom kostnadene til serveringen er rimelig sett i sammenheng med det aktuelle møtet, er ytelsen ikke skattepliktig for mottaker.

Dekkes alkoholholdige drikkevarer ut over det som er normalt for et måltid eller utenom måltidene, vil dette være en privat utgift og er skattepliktig som lønn for den ansatte.

Vær oppmerksom på at fritt måltid vil redusere utbetaling av eventuelt skattefri kostgodtgjørelse. Det betyr at dersom en ansatt får utbetalt skattefri kostgodtgjørelse (diett) under arbeidsopphold utenfor hjemmet og blir påspandert ett eller flere enkeltstående måltider, skal det foretas måltidstrekk i henhold til de gjeldende satsene. Dette gjelder både for hotell-, pensjonat- og brakkeovernatting og kostgodtgjørelse uten overnatting. Se Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse innland, Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse utland og Statens satser - Kostgodtgjørelse utland. Foretas det ikke måltidstrekk når kosten dekkes av arbeidsgiver, oppdragsgiver eller av arrangør/vertskap, vil en eventuell kostgodtgjørelse som utbetales være skattepliktig.

Se også Skatte-ABC.

Skatt

Det foreligger skattemessig fradrag for kostnader til interne møter, dvs. møter og tilstelninger for personer som er knyttet til bedriften, jf. FSSD § 6-21-3 (2).

På interne møter der det serveres mineralvann, øl eller vin i rimelig mengde som en naturlig del av et måltid, vil dette anses som en fradragsberettiget driftskostnad for bedriften.

Merverdiavgift

Det foreligger ikke rett til fradrag for innkjøp av matvarer og drikkevarer i forbindelse med interne møter, se mval. § 8-3 (1) d.

Stikkord: alkohol, alkoholholdige drikkevarer, alkoholservering, avdelingsmøte alkoholservering, bespisning, bevertning ansatte, boller, cava, champagne, enkel bevertning, firmamøte, fradrag for møtemat, frukt, interne møter, interne møter alkohol, internmøte, internt møte, kjeks, kurs, mat internmøte, møte, møtekostnader, møtemat, møteutgifter, nøtter, personalmøter, rundstykker, servering, småkaker, snitter, strategisamling, te, vin, brus, bevertning, servering, arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker, sjampanje, enkeltpersonforetak, selvstendig næringsdrivende, kommandittselskap, kostand, omkostning

Servering i styremøter

Servering på bedriftsforsamlingsmøter

Servering på generalforsamling