Skattefritt velferdstiltak

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
5990 Annen personalkostnad
Debet
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Dersom serveringen er et rimelig velferdstiltak for alle eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften er ytelsen ikke skattepliktig for mottaker. Dette gjelder f.eks. for rimelig mat i bedriftskantine og rimelig mat i forbindelse med tilstelninger for ansatte. Se temaene Bedriftskantine som rimelig velferdstiltak, Sosiale arrangementer og Skattefritak for rimelige velferdstiltak.

Se FSFIN § 5-15-5 (1).

Arbeidsgivers dekning av kostnader til frukt, juice, melk, kaffe, te eller lignende er et velferdstiltak som anses rimelig.

Se også temaet Servering interne møter.

Unntak

Naturalytelser som ikke faller inn under rimelig velferdstiltak er skattepliktig på arbeidstakerens hånd, se sktl. § 5-1 (1), sktl. § 5-10 og sktl. § 5-12.

Se tema om skattepliktig servering til ansatte.

Merverdiavgift

Servering til ansatte, uansett om det dreier seg om et rimelig velferdstiltak, se FSFIN § 5-15-5 (1), eller en skattepliktig naturalytelse, se sktl. § 5-10 og 5-12, er ikke fradragsberettiget for inngående merverdiavgift, se mval. § 8-3 (1) d.

Skatt

Det gis fradrag for kostnader til møter og tilstelninger for personer som er knyttet til bedriften, se FSSD § 6-21-3 (2).

Stikkord: ansattmiddag, avskjedsmiddag, bevertning, boller, brød, drikkevarer, frukt, frukt til kontoret, fruktkurv, gatekjøkken, jobbfrukt, juice, kaffe, kaffekapsler, kaker, kildevann, kjeks, knekkebrød, kullsyrepatron, lunch, lunsj, lunsjutgifter, melk, nøtter, pålegg, restaurant, rosiner, rundstykker, smørbrød, småkaker, snitter, sosiale arrangementer, te, vann, velferdstiltak, arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker, servering, brus, kommandittselskap, lunsj, lunch, bevertning

Skattepliktig naturalytelse