Salg

Kjøp av serviceavtale

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
7560 Servicekostnad
Debet

Generelt

I mange tilfeller får kjøper av et produkt tilbud om å kjøpe en ekstra serviceavtale som skal gi service og vedlikehold et visst antall ganger i avtaleperioden uten ekstra kostnad. Dette er avtaler som går ut over den lovpålagt garantien. Slike serviceavtaler er normalt ved kjøp av ny bil. Da strekker avtalens lengde seg som regel til et visst antall kjørte kilometer eller et visst antall år, som 100 000 km eller fem år.

Ved kjøp av en serviceavtale som går utover den lovpålagte garantien, skal serviceavtalen periodiseres over avtaletiden. En slik serviceavtale som har en egen markedsverdi, kan ikke kostnadsføres i sin helhet.

Merverdiavgift

Det er fradrag for inngående merverdiavgift på serviceavtaler for den merverdiavgiftspliktige virksomheten jf mval § 8-1.

Bokføring

Kontering
Stikkord: periodisering, serviceavtale dataprogram, programvare, erverv, omsetning

Små foretak