Salg

Kjøp av serviceavtale

Små foretak

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
7560 Servicekostnad
Debet

Generelt

Små foretak jf. regnskapsloven § 1-6, kan velge å behandle separable og ikke-separable garanti- og serviceytelser på samme måte. Dette ved å avsette fremtidige garanti-/servicekostnader isteden for å inntektsføre de, se NRS 8.6.2.1.7.5 Service- og garantiytelser. Ved å bruke forenklingsregelen slipper små foretak å vurdere om garanti- og serviceytelsen er separabel eller ikke-separabel.

Merverdiavgift

Det skal beregnes merverdiavgift ved omsetning av tjenester jf. mval. § 3-1.

Bokføring

Serviceavtale på kr 6 000 som går over tre år, avsettes ved transaksjonstidspunktet etter forenklingsregelen for små foretak. Kostnaden reduseres igjennom avtaletiden, og som vist i dette eksempelet med kr 2 000 årlig. På transaksjonstidspunktet inntektsføres varen og avtalen sammen på vanlig måte.

Kontering

Noter

For mer om noter for små foretak, se NRS 8.8.4 Fordringer, gjeld, garantiforpliktelser.

Stikkord: periodisering, selskap, bedrift, erverv, omsetning