Skatt

Merverdiavgift og regnskap

Privat bruk

Hvis seterbygningen benyttes som fritidsbolig av eieren, skal den fritaksbehandles, se emnet Jordbruk punkt 10.53 i Skatte-ABC. Mer om fritaksbehandling finner du i emnet Bolig - Utleie(fritaksbehandling) i Skatte-ABC.

Stikkord: støl