Generelt

Kostnadsføring

Bruttoføring

Nettoføring

Formue

Normalt anses aktivert egenutviklet FoU ikke som formue før det er sannsynlig at kostnadene blir et driftsmiddel som skal aktiveres etter sktl. § 6-25.

Stikkord: skattefunn, skattefunn formue