Hva er skattekostnad?

Resultatforskjeller - permanente og midlertidige

Klassifisering og presentasjon

Skattekostnaden skal spesifiseres på egen linje, jf rskl § 6-1. I skattekostnaden inngår både betalbar skatt på årets resultat og endring utsatt skatt.

Skattekostnaden skal ifølge rskl § 6-1 nr 20 og 23 samt NRS (F) Resultatskatt punkt 2.6 spesifiseres som skattekostnad på ordinært resultat og skattekostnad på ekstraordinært resultat.

Stikkord: kmva, kostand, omkostning

Skattekostnad på ekstraordinære poster

Særregler i enkelte bransjer

Noter