Hva er skattekostnad?

Resultatforskjeller - permanente og midlertidige

Klassifisering og presentasjon

Skattekostnad på ekstraordinære poster

Særregler i enkelte bransjer

Noter

Opplysninger som skal gis i selskapsregnskapet og konsernregnskapet er angitt i NRS (F) Resultatskatt pkt 3.3. Opplysningsplikten gjelder ikke for små selskaper.

Det er videre krav om ytterligere opplysninger for foretak som driver innen særlige bransjer som petroleumsvirksomhet og rederivirksomhet.

Se nærmere om notekravene i "Notesjekklisten (GRS)".

Stikkord: noter, kostand, omkostning