Hva er skattekostnad?

Resultatforskjeller - permanente og midlertidige

Klassifisering og presentasjon

Skattekostnad på ekstraordinære poster

Særregler i enkelte bransjer

For foretak som omfattes av friinntekt i petroleumsbeskatningen, foretak som er underlagt skattereglene for kraftforetak, foretak som omfattes av skattesystemet for rederiselskap og foretak som omfattes av delingsreglene vises til punktene 2.16,, 2.17,, 2.18 og 2.19 i NRS (F) Resultatskatt.

Stikkord: friinntekt, petroleumsskatt, enkeltpersonforetak, selvstendig næringsdrivende, kostand, omkostning

Noter