Hva er skybaserte løsninger

Databehandling i skyen, eller Cloud Computing, innebærer at hele løsninger kjøres på en sentral tjener og tilgjenglig via intenett. Det finnes i dag flere tilbud og løsninger for organisasjoner som ønsker å ta i bruk en skybasert IT plattform, enten hele driftsmiljøet eller kun for noen løsninger. En organisasjon kan også velge ulike modeller, fra at en løsningen kjører fullt og helt på en offentlig sky, alternativt en privat sky hvor bedriften selv eier og drifter en skybasert løsning, til en løsning som kan vokse med behovene. Det omfatter alt fra dataprosessering og datalagring til programvare på tjenere («servere») i eksterne tjenerparker tilknyttet internett.

Tjenerparkene i nettskyen er laget for dynamisk skalering ved kapasitetsbehov og brukeren betaler vanligvis for faktisk bruk. Amazon, Google og Microsoft tilbyr for eksempel tjenerkapasitet i nettskyen på timesbasis.

Eksempler på betalingsmodeller:

  • Prosessortid (time)
  • Datalagring (GB/måned)
  • Båndbredde (GB/måned)
  • Per utført tjeneste som f.eks. forsendelse av faktura hos SendRegning.no
  • Per reklameeksponering (annonsører betaler for bruken av tjenesten, f.eks. via Google Adwords)

De fleste er i kontakt med en eller annen form for skybasert løsning, som for eksempel å sende e-post, redigere dokumenter, føre regnskap, se på film eller tv-program, høre på musikk, spille spill eller lagre bilder og filer.

Skybasert regnskapssystem er et eksempel

De fleste regnskapssystemleverandører er allerede i skyen eller er i ferd med å fase ut eldre systemer til fordel for nye skyløsninger. Et skybasert regnskapssystem driftes hos en ekstern leverandør med egne servere og kommunikasjonsløsninger som kunden kobler seg opp mot. Regnskapssystemet kan nås via nettlesere og internett ved bruk av enten PC, nettbrett eller smarttelefon.

Løsningen er ofte priset basert på faktisk bruk (antall brukere, antall transaksjoner eller lagringsvolum), og ikke en mer tradisjonell lisens (innkjøp og vedlikehold). Regnskapsløsningen blir da en kostnad basert på forbruk mer enn en initiell investering i teknologi. Mindre bedrifter får tilgang til mer avansert teknologi uten å måtte ta store oppstartskostnader gjennom dyre lisenser.

Prismodeller som er vanlige i denne forbindelse:

  • Fast månedsabonnement per bruker eller per sluttkunde uansett volum
  • Trappetrinnsmodeller på intervaller på brukere
  • Pris basert på antall transaksjoner prosessert
  • Pris basert på lagringsvolum av data som benyttes i løsningen
  • Hybridmodeller på lagringsvolum og antall transaksjoner

Regnskapsmessig behandling

Merverdiavgiftsmessig behandling