Du har bruttobeløpet (kr 125)

Du har nettobeløpet (kr 100)

Nettobeløpet er beløpet ekskludert mva. Bruk formlene under for å finne bruttobeløp eller mva.

SatsFinn bruttobeløpFinn MVA
25% (2017-2018)kr 100 x 1,25 = kr 125kr 100 x 0,25 = kr 25
15% (2017-2018)kr 100 x 1,15 = kr 115kr 100 x 0,15 = kr 15
10% (2017)kr 100 x 1,10 = kr 110kr 100 x 0,10 = kr 10
12% (2018)kr 100 x 1,12 = kr 112kr 100 x 0,12 = kr 12
Stikkord: merverdiavgift, moms

Du har mvabeløpet (kr 25)

MVA-kalkulator