Hva er sluttvederlag?

Sluttvederlag er der foretaket betaler lønn som kompensasjon for å avslutte et ansettelsesforhold. Sluttvederlaget kan enten være en del av arbeidsavtalen til den ansatte, eller knyttet til prosesser i foretaket i forbindelse med omorganiseringer, nedbemanninger eller ønsket avgang av en ansatte.

Stikkord: avgangsvederlag, avfinnelsessum

Lønn

Regnskapsføring

Skattemessig fradrag

Noteopplysninger