Smusstillegg

Lønn
5390 Annen opplysningspliktig godtgjørelse
Debet
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Smusstillegg ytes i en del tilfeller som kompensasjon for merkostnader til arbeidstøy samtidig som det skal være et visst vederlag for arbeid. Ved fastsettingen regnes 1/3 av smusstillegget som skattefritt, men i alminnelighet ikke mer enn beløpet som fastsettes i takseringsreglene § 1-2-7. Beløpsgrensen for inneværende år fastsettes i november/desember.

A-meldingen
Stikkord: arbeidsklær, arbeidstøy, smussgodtgjørelse, ulempetillegg, arbeidklær, arbeidstøy, arbeidsklær