PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Skattepliktig velferdstiltak

  Sosiale arrangementer

  • D5990 Annen personalkostnad
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)
  • Lønn5280 Annen fordel i arbeidsforhold
  • Lønn5290 Motkonto for gruppe 52
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Lønn

  Naturalytelser i form av velferdstiltak er som hovedregel skattepliktig for den ansatte, se sktl. § 5-1, jf. sktl. §§ 5-10 a og 5-12. Dersom vilkårene for rimelig velferdstiltak eller velferdstiltak i skattelovens forstand ikke er oppfylt, skal den ansatte innrapporteres for fordelen. Deltar ektefelle på velferdstiltaket, er også denne delen skattepliktig for den ansatte.

  Fordelen skal i henhold til sktl. § 5-3, verdsettes til omsetningsverdi, se sktbf. § 5-8-30 for regler rundt fastsettelse av naturalytelsens verdi. Privat bruk av arbeidsgivers bobil skal verdsettes på en annen måte, og skattelegges etter skatteloven § 5-13.

  Kostnader til følgende skal også behandles på lik linje som selve arrangementet:

  • Kjøp av utstyr til slike arrangementer: hatter, kostymer, leker osv.
  • Leie til slike arrangementer: båtleie, lokaler etc.
  • Reisekostnader ifm. slike arrangementer
  A-meldingen

  Dersom et sosialt arrangement er av en slik karakter at velferdstiltaket er skattepliktig, skal ytelsen innrapporteres på a-meldingen som Naturalytelse - Annet.

  Merverdiavgift

  Det foreligger ikke fradragsrett for merverdiavgift for velferdstiltak, se mval. § 8-3 (1) d. Består arrangementet av både en sosial og en faglig del, vil bedriften ha forholdsmessig fradrag for kostnader relatert til den faglige delen, se mval. § 8-2 (1).

  Skatt

  Som hovedregel vil arbeidsgiver ha skattemessig fradrag for kostnader til velferdstiltak som er pådratt av hensyn til de ansattes interesser og knyttet til arbeidsgivers inntektsgivende aktivitet.

  Hvis det tiltaket som kostnadene dekker ikke anses som rimelig velferdstiltak, må det vurderes om kostnadene er fradragsberettigede etter andre regler, f.eks. som lønn, eller om kostnaden skal behandles som utbytte.

  For mer, se Skatte-ABC.

  Stikkord:

  • aktivitetstilbud,
  • ansattur,
  • avdelingstur,
  • badeland,
  • ballett,
  • bestikk,
  • biljard,
  • bowlingbane,
  • bowlingsko,
  • cover charge,
  • curling,
  • dansekurs,
  • dekketøy,
  • deltakeravgift,
  • diskotek,
  • drosje,
  • dyrepark,
  • elgsafari,
  • engangsbestikk,
  • faglig samling,
  • fagtur,
  • fellesturer,
  • firmatur,
  • fiskekort,
  • fjordcruise,
  • fotballkamp,
  • fradragsrett,
  • garderobeavgift,
  • glass,
  • golfsimulator,
  • golfturnering,
  • greenfee,
  • heiskort,
  • inngangsbilletter,
  • inspirasjonstur,
  • jaktkort,
  • julebord,
  • kinobilletter,
  • konsert,
  • konsertbilletter,
  • kopper,
  • krus,
  • langweekend tur,
  • langweekend tur utlandet,
  • ledsager,
  • lunch,
  • lunsj,
  • lunsjutgifter,
  • musikal,
  • opera,
  • pappkrus,
  • plastbeger,
  • plastbestikk,
  • rafting,
  • reiselivsaktivitet,
  • revyforestilling,
  • ridekurs,
  • sesongbilletter,
  • sesongkort,
  • skattemessigfradrag sosiale kostnader,
  • skiheis,
  • sosiale arrangementer,
  • sosiale tilstelninger,
  • spa,
  • taubane,
  • taxi,
  • taxi julebord,
  • teater,
  • teaterbilletter,
  • termokanne,
  • termos,
  • tivoli,
  • transport,
  • transportutgifter,
  • tv kanne,
  • tv-kanne,
  • utgifter julebord,
  • weekendopphold,
  • arbeidstaker,
  • annsatt,
  • arbeidstager,
  • lønnstaker,
  • lønnsmottaker,
  • nettkurs,
  • deltageravgift,
  • ansatte tur,
  • ansatt tur,
  • ansattetur,
  • tur ansatt,
  • sosial tur ansatte,
  • bedriftstur,
  • generalforsamling,
  • kostand,
  • omkostning,
  • skitrekk,
  • idrett,
  • fjernsyn,
  Skattepliktig velferdstiltak
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan