Stiftelseskostnader dekket av selskapet

Stiftelseskostnader dekket av aksjonær

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
1920 Bankinnskudd
Debet
2000 Aksjekapital / Egenkapital, bundet
Kredit

Stiftelseskostnader som er dekket av aksjonær skal normalt tillegges aksjonærens inngangsverdi, slik at de først kommer til fradrag ved realisasjon av aksjene jf. sktl § 10-32. Er aksjonæren et selskap som kommer inn under fritaksmetoden, gjelder det samme. Selskapet får ikke fradrag for kostnadene men de blir en del av inngangsverdien.

Eksempel
Stikkord: stiftelsesomkostninger, stiftelsesutgifter, stiftelseskostnad, stiftelseutgifter, stiftelsesutgifter, stiftelsesomkostning, aksjeeier