Stipend - hovedregel

Forskningsstipend

Utdanningsstipend utenfor arbeidsforhold

Idrettsstipend

Lønn

Idrettsstipend til toppidrettsutøvere er i utgangspunktet skattepliktige. Dersom utøverne har fradragsberettigede kostnader, er et eventuelt overskudd skattepliktig inntekt, herunder dekning av tapt arbeidsfortjeneste.

Se mer i Skatte-ABC.

Merverdiavgift

Der er ikke fradrag for inngående merverdiavgift på kostnader i forbindelse med stipend til arbeidstaker, se mval. § 8-3 (1) d.

Stikkord: sport

Kunstnerstipend

Legitimasjonskrav ved stipend/utgiftsgodtgjørelse