Stipend - hovedregel

Forskningsstipend

Utdanningsstipend utenfor arbeidsforhold

Lønn

Utdanningsstipender som utbetales utenfor arbeidsforhold for å gå på skoler, høyskoler og universitet frem til avsluttende eksamener, er ikke skattepliktig for mottaker, dette gjelder også dekning av lommepenger og fri kost og losji på skolen.

Utdanningsstipend i andre tilfeller som er gitt utenfor arbeidsforholdet, er skattepliktig inntekt, se sktl. § 5-1 og § 5-10 c. Dette gjelder når stipendets størrelse bidrar vesentlig til å dekke mottakerens leveomkostninger i stipendperioden.

Se mer i Skatte-ABC.

Merverdiavgift

Der er ikke fradrag for inngående merverdiavgift på kostnader i forbindelse med stipend til arbeidstaker, se mval. § 8-3 (1) d.

Stikkord: ansettelsesforhold

Idrettsstipend

Kunstnerstipend

Legitimasjonskrav ved stipend/utgiftsgodtgjørelse