PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kostnadene dekkes av arbeidsgiver

  Studiereiser/kongresser

  • D6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)

  Merverdiavgift

  Det er ikke fradrag for inngående merverdiavgift på kostnader til studiereiser eller kongressdeltagelse for ansatte, se mval. § 8-3 (1) d.

  Lønn

  Dekker arbeidsgiver kostnadene (inklusiv rimelig kost og losji) til en studiereise/kongress i tjenesteøyemed, er ikke dette skattepliktig for den ansatte. Dersom det i tillegg er dekket private kostnader på reisen, men hovedformålet har vært den faglige studiereisen/kongressen, skal de kostnadene som utelukkende tilfaller den private delen, behandles som lønn og tillegges arbeidstakerens inntekt, mens resten anses som ikke opplysningspliktig tjenestereise. De fleste velger å kostnadsføres hele beløpet på konto 6860 og innrapportere den skatte-, trekk- og arbeidsgiveravgiftspliktige private delen ved å bokføre debet konto 5280 / kredit konto 5290. Anses hovedformålet med reisen å være av privat karakter, er de kostnadene som utelukkende tilfaller den faglige delen av oppholdet skattefri, mens alle andre kostnader skal innrapporteres som lønn og føres på konto 5990 med innrapportering gjennom føring debet konto 5280 / kredit konto 5290.

  Se tema om Feriereiser for behandling av tilfeller der arbeidsgiver dekker en forlengelse av tjenestereisen.

  Dersom arbeidsgiver har utbetalt en særskilt godtgjørelse som skal dekke kostnadene til en studietur/kongressdeltagelse i tjenesteøyemed, skal nettometoden benyttes. Dvs. at brutto godtgjørelsen sammenholdes med de fradragsberettigede kostnadene som godtgjørelsen er ment å dekke, og eventuelt overskudd eller underskudd tas med på skattemeldingen. For mer, se Skatte-ABC.

  Unntak

  Er studiereisen/kongressen ikke en tjenestereise og arbeidsgiver har dekket kostnadene, skal den ansatte skattlegges for fordelen som en naturalytelse. Kostnaden bokføres på konto 5280 - Annen fordel i arbeidsforhold og innrapporteres på a-meldingen.

  Skatt

  Arbeidsgiver har skattemessig fradrag for kostnader vedrørende ansattes reiser mv. Dette gjelder også i de tilfeller der arbeidsgiver dekker private reisekostnader for en ansatt. Godtgjørelsen behandles som skattepliktig lønn for den ansatte, og er fradragsberettiget for bedriften

  Stikkord:

  • fagseminar,
  • seminar,
  • utlandet studietur,
  • diett,
  • kostand,
  • omkostning,
  Kostnadene dekkes av arbeidsgiver
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan