PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg fra flyplass ved ankomst

  Taxfree

  • K3105 Salgsinntekt handelsvarer, utførsel, avgiftsfri
  • MVA52 - utførsel av varer og tjenester, 0 %

  Merverdiavgift

  Salg fra taxfree-butikk ved ankomst fra utlandet til flyplasser i Norge er avgiftsfritt. Dette gjelder for omsetning av alkoholholdige drikkevarer, tobakksvarer, sjokolade- og sukkervarer, parfymer, kosmetikk og toalettpreparater fra avgiftsfritt utsalg på lufthavn (tollager C). Gjelder ikke salg til reisende på vei til eller fra Svalbard, Jan Mayen eller installasjoner og innretninger til bruk i petroleumsvirksomhet, se tollforskriften § 4-30-13 (3).

  Fritaket gjelder den mengde vare som kan innføres tollfritt etter tollforskriften § 5-1-1 og § 5-1-2.

  Se mval. § 6-27.

  Stikkord:

  • ilandbringelse,
  • lufthavn,
  • taxfree,
  • tax-free,
  • flyplass,
  • omsetning,
  Salg fra flyplass ved ankomst
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan