Speditør

Importør

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
4360 Frakt, toll og spedisjon
Debet

Merverdiavgift

Dersom det er betalt for mye toll for en vare som kommer i direkte transport fra utlandet, kan det søkes tilbakebetaling fra tollvesenet for dette beløpet. Søker speditør om dette på vegne av oppdragsgiver, beregnes et tollgebyr som dekker speditørens kostnader for å søke om tilbakebetaling. Dette gebyret er etter avgiftsmyndighetens oppfatning avgiftspliktig, se MVA-håndboken, og det er fradrag for denne merverdiavgiften dersom varen som blir transportert er til bruk i avgiftspliktig virksomhet.

Bokføring

Tollgebyret bokføres på konto for Frakt, toll og spedisjon på konto 4060, 4160, 4260 eller 4360 ut i fra type vare som er importert. Dersom varen brukes i selskapets drift bokføres tollgebyret på konto 6110

Stikkord: fortollingsgebyrer, tollbehandlingsgebyrer, tollgebyr, tollklareringsgebyrer, tollkostnader, kmva, kostand, omkostning, innførsel