Speditør

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Merverdiavgift

En speditør krever et tollgebyr av sine kunder for å søke tollvesenet om tilbakebetaling av for mye betalt toll på varer som kommer i direkte transport fra utlandet. Dette gebyret er etter avgiftsmyndighetens oppfatning avgiftspliktig, se MVA-håndboken.

Stikkord: fortollingsgebyrer, tollbehandlingsgebyrer, tollgebyr, tollklareringsgebyrer, kmva

Importør