Skatt

Merverdiavgift

Det er fradrag for inngående mva på kjøp, påkostning, drift og vedlikehold av både nye og brukte traktorer* som er til bruk i avgiftspliktig virksomhet, jf mval. § 8-1. Tilsvarende gjelder for kjøp av utstyr som CD-spillere og radio i traktoren. Driftskostnader kan for eksempel være drivstoff, olje og lignende. Reparasjon av traktoren anses som vedlikehold og gir også fradragsrett.

*Brukte traktorer og traktortilhengere omfattes ikke av avgiftsfritaket for brukte kjøretøy i mval § 6-7 tredje ledd siden det ikke skal svares omregistreringsavgift på disse.

Brukes traktoren både i den registrerte virksomheten og til andre formål (privat eller virksomhet som ikke er avgiftspliktig), er det rett til fradrag for inngående merverdiavgift bare for den del av varen eller tjenesten som er til antatt bruk i den registrerte virksomheten, jf mval § 8-2.

Justering av inngående mva

Ifølge mval § 9-1 skal inngående mva på kapitalvarer justeres dersom bruken endres. Se mval § 9-1 annet ledd for en definisjon av hva som anses sosm "kapitalvarer".

Leie av traktor

Det er fradragsrett for inngående mva på leie av traktorer til bruk i avgiftspliktig virksomhet, jf mval § 8-1.

Stikkord: moms, mva

Regnskap