Skatt

Merverdiavgift

Regnskap

Er traktoren anskaffet vesentlig av hensyn til jordbruket skal den føres på jordbruket.

Varige driftsmidler balanseføres vanligvis når anskaffelseskost er kr 15 000 eller mer og driftsmidlet har en levetid på 3 år eller lengre. Engangsavgift ved kjøp av kjøretøy, som for eksempel frakt, anses som en del av anskaffelseskostnaden, og skal balanseføres sammen med denne på anskaffelsestidspunktet.

Traktorkjettinger anses som traktorredskap og kan utgiftsføres direkte, med mindre beløpet er av vesentlig størrelse.

Driftsmidler som har en begrenset økonomisk levetid skal avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan.

Ved leie av traktoren må det gjøres en vurdering av om det skal anses som finansiell eller operasjonell leie. Det er unntak for små foretak ifølge rskl § 5-11 og NRS 8.7.2.5. Eventuell forskuddsleie skal imidlertid balanseføres og periodiseres over leieavtalens løpetid.

Konteringseksemplene under forutsetter alle at er i avgiftspliktig virksomhet.

Kjøp/påkostning

KontoKontonavnMva kodeD/K
1201Traktor1Debet
LeverandørkontoKredit


Vedlikeholdskostnader

KontoKontonavnMva kodeD/K
6621Vedlikehold av traktor1Debet
LeverandørkontoKredit


Drivstoffkostnader

KontoKontonavnMva kodeD/K
6250Drivstoff vedrørende produksjon1Debet
LeverandørkontoKredit


Leie av traktor som anses som operasjonell lease

KontoKontonavnMva kodeD/K
6401Leasing av traktor1Debet
LeverandørkontoKredit

Kilde for kontonummer til bruk i Landbruk: NIBIOs kontoplan for landbruksregnskap

Stikkord: dyrkeskuff, skuffer