Regnskap

Merverdiavgift

Skatt

De generelle prinsippene for kostnadsføring/aktivering av transaksjonskostnader, er på lik linje som andre driftsrelaterte kostnader. Kostnader som har direkte tilknytning til erverv av aksjer eller andre formuesobjekter, må aktiveres som en del av inngangsverdien på aksjene eller formuesobjektet.

Det er tre forskjellige typer kostnader:

  1. Det er kostnader som kommer løpende til fradrag i virksomheten,
  2. det er kostnader som skal aktiveres på inngangsverdien jf sktl § 10-32 annet ledd,
  3. og det er kostnader som hverken kan kostnadsføres eller aktiveres.

Kostnader som faller inn under kategori 1 kan være kostnader i forbindelse med virksomhetens fremtidige strategi, kartlegging av målselskaper osv., som oppstår før forhandlinger, jf. sktl. § 6-1, § 6-24 og UTV 2013/227.

Kostnader som går inn under kategori 2 er kostnader som blir pådratt for å gjennomføre et oppkjøp og kan f.eks. være kostnader til:

  • analyser
  • kontraktsforhandlinger
  • kontraktsutforming
  • bedriftsgjennomgang (due diligence)
  • etteroppgjør og revisjon

Kostnader som faller inn under kategori 3 kan f.eks. være kostnader til ren skatteplanlegging og representasjon.

For mer om transaksjonskostnader og skatt, se Skatte-ABC.

Stikkord: kommandittselskap, kostand, omkostning