Rimelig velferdstiltak

Ikke rimelig velferdstiltak

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
5990 Annen personalkostnad
Debet
Lønn
5280 Annen fordel i arbeidsforhold
Debet
5290 Motkonto for gruppe 52
Kredit
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Fordel ved at arbeidsgiveren finansierer treningsordninger mv. for arbeidstakerne er i utgangspunktet skattepliktig som lønn.

Velferdstiltak som ikke er "rimelig" er en skattepliktig fordel for den ansatte, se sktl. § 5-1, sktl. § 5-10 og sktl. § 5-12.
Tiltak som er skatteplikt har følgende elementer ved seg (listen er ikke uttømmende):

  • ikke er rimelig eller vanlig i arbeidslivet og summen som tilflyter fra arbeidsgiver er av større økonomisk verdi
  • er tiltenkt en eksklusiv gruppe i selskapet og ikke for alle i selskapet
  • at fordelen ikke er ytt som en naturalytelse

Eksempler på individuell skattepliktig trening som ikke anses som rimelig velferdstiltak:

  • arbeidsgiver dekker personlig- eller bedriftsmedlemsskap som gir de ansatte rett til individuell bruk av helsestudio, treningssenter mv.
  • arbeidsgiver låner ut sykler eller annet treningsutstyr som brukes mellom hjem og arbeid eller annen privat bruk
  • arbeidsgiver dekker utgifter til individuelle treningssamlinger og idrettskonkurranser
  • arbeidsgiver dekker utgifter til treningsutstyr som oppbevares hjemme hos arbeidstaker

Verdien av fordelen settes til omsetningsverdien, se sktl. § 5-3. Se også UTV 2010/869.

A-melding

Merverdiavgift

Det foreligger ikke rett til fradrag i mva for anskaffelser i form av velferdstiltak til virksomhetens ansatte, se mval. § 8-3 (1) d.

Stikkord: aerobic, bedriftstrening, deltakeravgift, fitness, fri trening, gratis trening, helsestudio, idrettslag, innrapportering trening, langrenn, medlemsavgift, medlemskort, naturalytelse, pumping, påmelding konkurranse, påmeldingsavgift, startkontingent, sykkel, sykler, treningsavgift, treningsavtale, treningssenter, treningsstudio, treningsutgifter, utlån av sykler, zumba fitness, foretak, deltageravgift, treningsstudio, idrettsorganisasjon, kontingent, frynsegode, medlemsavgift, kmva, treningskontingent, treningssenter, helsestudio, arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker