Rimelig velferdstiltak

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
5990 Annen personalkostnad
Debet
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Fordel ved at arbeidsgiveren finansierer treningsordninger mv. for arbeidstakerne er i utgangspunktet skattepliktig som lønn.

Det er imidlertid gitt skattefritak for den ansatte når arbeidsgiveren finansierer treningsordninger i form av rimelige velferdstiltak, se FSFIN § 5-15-5 (1) og temaet Skattefritak for rimelige velferdstiltak.

Eksempler på treningstiltak som kan oppfattes som rimelige (listen er ikke uttømmende):

  • Tilgang til trimrom i bedriftens lokaler. Dette gjelder også for ansatte på treningssentre som kan benytte senterets fasiliteter. Gjelder ikke personlig medlemskort som gir rett til fri bruk av helsestudio, treningssenter mv., se UTV 2001/1650.
  • Felles treningsopplegg hvor bedriften leier lokaler og har egne fellestimer i et treningssenter.
  • Felles treningsopplegg i bedriftens egne eller leide lokaler med innleid instruktør.
  • Leie av gymsal/lokaler gjennom et bedriftsidrettslag.
  • Arbeidsgiverens dekning av kostnader til anskaffelser og drift i tilknytning til et bedriftsidrettslag vil normalt være et rimelig tiltak. Dette gjelder også treningstøy som brukes ved fellesarrangementer, dog ikke til privat bruk. Treningstøy kan imidlertid være skattefri som gave i arbeidsforhold dersom den er innenfor beløpsgrensen i FSFIN § 5-15-1 (3) og temaet Gaver til ansatte.
  • Arbeidsgiverens dekning av treningskostnader for bedrifter som har yrkesgrupper med spesielt belastende arbeidsoppgaver.

Se også i Skatte-ABC.

Hvem kan få skattefritak for rimelig velferdstiltak

Denne skattefrie fordelen gjelder for:

  • Alle ansatte i bedriften (fulltid-, deltid-, korttidsansatte)
  • Aksjonær i selskapet som også jobber i selskapet
  • Styremedlemmer
Unntak

Rimelig velferdstiltak gjelder ikke for selskapets valgte revisor, aksjonær som ikke jobber i selskapet og for selskap uten ansatte eller selskap med få ansatte. Se forøvrig her for mer informasjon om foretak som ikke kan få skattefritak for rimelig velferdstiltak.

Merverdiavgift

Det foreligger ikke rett til fradrag i mva for anskaffelser i form av velferdstiltak til virksomhetens ansatte, se mval. § 8-3 (1) d.

Stikkord: aerobic, baller, bedrfitsidrettsforbund, bedriftsidrett, bedriftsidrettskrets, bedriftsidrettslag, bedriftslag, bedriftstrening, deltakeravgift, drakter, fitness, fotballlag, fri trening, gratis trening, helsestudio, holmenkollstafetten, håndball, idrettslag, inngangsbilletter, joggesko, langrenn, maraton, medlemskap treningsstudio, premier bedriftsidrett, påmelding konkurranse, påmeldingsavgift, sportsklær, startkontingent, tilskudd treningsavgift, treningsbekledning, treningsklær, treningssenter, treningsstudio, treningstøy, treningsutgifter, treningsutstyr, trimutstyr, zumba fitness, sport, foretak, idrettsorganisasjon, deltageravgift, treningsstudio, enkeltpersonforetak, selvstendig næringsdrivende, medlemsskap, treningssenter, helsestudio, idrett, kmva, medlemsavgift, treningskontingent, arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker

Ikke rimelig velferdstiltak