Trekkpliktig godtgjørelse

Trekkfri godtgjørelse (tariffestet)

Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Tariffestet godtgjørelse for arbeidstøy er ikke skattepliktig når arbeidstakeren har krav på fradrag for utgiftene til anskaffelsen av arbeidstøyet, se tema om trekkpliktig godtgjørelse av uniforms- og arbeidstøygodtgjørelse og Skatte-ABC for mer om tilfeller der fradrag for kostnader til bekledning gis.

Tariffestet godtgjørelse gir normalt ikke overskudd, men et eventuelt overskudd på fastsettingsstadiet vil være skattepliktig.

Dersom godtgjørelsen ikke går utover satser og legitimasjonskrav på forskuddsstadiet vil den være trekk- og avgiftsfri.

A-meldingen
Stikkord: arbeidsklær, arbeidstøy, arbeidstøygodtgjørelse, jobbklær, klesgodtgjørelse, uniform, yrkesklær, arbeidklær, arbeidstøy, arbeidsklær, uniformsgodtgjørelse, kmva